MICHEL THOMAS | KONTAKT

---


Kontakt
Michel Thomas. 00(46)0707198023
adenko@gmail.com | info@michelthomas.se
Info
Siten www.michelthomas.se innehåller högst personliga konst och forskningprojekt som jag har arbetat med under många år. Alla bilder är upphovsrättskyddade enligt Bernkonventionen (1886), Världskonventionen om upphovsrätt (1952) och Romkonventionen (1961).

Du är välkommen att kontakta mig för yttligare information.
All rights reserved © Michel Thomas