MICHEL THOMAS | ONE FOR ALL

---


Fotograf Michel Thomas
En för alla. Himmel. Jord. Horisont

Målet med projektet vara att skapa en visuell föreställning av vår planet genom bidrag från människor i hela världen. Jag initierade projektet och administrerade grupperna via online tjänsten. Flickr.com. 2000 människor från alla kontinenter, inkluderat Antartisk, svarade på utmaningen och skickade var sin bild av himmel, jorden och horizonten från den plasten de befann sig i i oktober 2005. Resultatet blev en collage av färger från hela världen under samma tid.
One for all. One sky. One earth. One horizon

The main purpose of the project "One for all" was to create a global display of our common surrounding made by people from all over the world. I initiated the project as a global social experiment on the photo community "Flickr.com". Over 2000 members were connected and responded to the challenge. Photographers from all continents inclusive Anta1tica, took one picture each of the sky, of the earth and of the horizon during 3 days in october 2005 with a Creative common copyright on all pictures. The result was made online displaying the colors of the world.
All rights reserved © Michel Thomas