MICHEL THOMAS | MY FACE BOOK

---
Fotograf Michel Thomas
My Face Book. I am who I am but I can be someone else.

See: My facebook on Issu
The project was made during 365 days in 2010. I took one new self portrait every day and upploaded the photography on the social media site profile space. The project looks through identity and the creation of an alter-ego, images of myself projected on the social media group. The project explores the iconography of our time and its representation as well. By changing my identity and profile I gave the opportunity for my friends to follow me on a daily basis. I could thereby be making comments on World events as well as personal mood through a Twitter text as well.

What is the roll of the profile picture? How do I expose myself on the Internet and especially on the social network? I´ll be who you want me to be. On Facebook the profile pictures are not identity portraits as in earlier portraits photography but norms and conventions are still dictating our picture choice. We are experts on seing through the code of behavior and we like to categorized the person in front of us in boxes, busimen, bum, artist and so on. And we play the roles, enjoying being part of the tribe. The code of social identity are like invisible boundaries, but barriers never the less. How do we want to be seen?
Fotograf Michel Thomas
My Face Book. Jag är den jag är men jag kan vara någon annan.

I gränslandet mellan verkligheten och virtuella världar tvingas vi lära oss helt nya sociala koder. Vi måste även orientera oss genom ett ständigt flöde av information. Projektet undersöker våra fotografiska normer och möjligheter att skapa fiktiva alter-egon. Varje dag under ett år fotograferade jag mig själv och la ut bilden som profilbild på Facebook. Vem kan jag vara, vem kan jag bli? Vilken re-presentation av mig själv skapar jag på social medier? Är detta en avatar och min riktiga jag? Det resulterade i 365 bilder och 365 möjligheter. Men bilderna är inga självporträtt i dess ursprungliga betydelse, utan varje bild förkroppsligar en reflexion, en tanke. Processen utvecklades i dialog med mina vänner på Facebook till en dagboksliknande levnadsteckning, ett virtuellt experiment, där globala nyheter och mina personliga sinnesstämningar reflekterades.
Fotograf Michel Thomas Fotograf Michel Thomas Fotograf Michel Thomas Fotograf Michel Thomas Fotograf Michel Thomas Fotograf Michel Thomas