MICHEL THOMAS | BONDE SÖKER FRID

---


Fotograf Michel Thomas Fotograf Michel Thomas
Fotograf Michel Thomas
Fotograf Michel Thomas
Fotograf Michel Thomas
Bonden söker frid

Utgångspunkt för serien är livet på landet och skildrar livet av en fiktiv bonde. Han har svårt att förstå sin samtid och känner sig ensam och missanpassad. Hur passar vi in i det moderna samhälle. Hur mår vi när vi omringas av teknologi? Klarar vi våra datorer? Vad har hänt med samhälle? Är naturen viktig?
Farmer seeking inner peace

The point of departure of this serie is life in the country. The farmer is out but not fitting in today's society and failing to understand our present and how to fit in. How are you doing when we surround ourselves with technology? Can we handle our computers? Is nature important.
All rights reserved © Michel Thomas